Garantii üldtingimused

1. Akudele kehtivad garantiitingimused korrektselt täidetud käesoleva talongi alusel Eesti Vabariigi territooriumil vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Garantiitingimused hakkavad kehtima alates aku üleandmiskuupäevast tarbijale, või vastavalt eritingimustele maksimaalselt 60 päeva pärast Akumeistri poolt väljastatud müügiarvet. 

2. Pretensioonid lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

3. Defektide ilmnemise puhul tuleb koheselt lõpetada aku kasutamine ning esimesel võimalusel, kuid mitte hiljemalt kui kahe kuu möödumisel defekti ilmnemisest pöörduda koos müüja poolt täidetud käesoleva talongiga ning sõidukiga, millel antud akut kasutati ja minimaalselt 75 %-se laetusastmega akuga (klemmipinge vähemalt 12,5V, elektrolüüdi tihedus vähemalt 1,24 kg/l) aku müünud ettevõtte poole või eelneval kokkuleppel maaletooja poole. Pretensioone käsitletakse koos sõidukiga, millel aku töötas. Kahjutasunõude aluseks on õigesti täidetud esmane garantiitalong (originaal, antakse koos akuga) koos ostu tõendavate dokumentidega (kviitung, saateleht, arve). 

4. Garantii kehtib ainult akule ning ei korva aku rikkest tulenevaid muid kulusid ja kahjusid. Garantiitingimuste alla kuuluvad ainult valmistus- ja materjalivead. Valmistus- ja materjalivigadega aku vahetatakse samaväärse uue aku vastu, samaväärse toote puudumisel hüvitatakse praakaku käesoleva talongi/ostutšeki/ostuarve alusel. 

5. Pretensioonide esitamiseks ei ole alust, kui autole on paigaldatud sõidukile mittesobiv, tootja soovituslikust väiksema mahutavuse või väiksema käivitusvooluga aku, samuti kui autole, millele on tootja poolt ette nähtud AGM aku, on paigaldatud vedela elektrolüüdiga aku. 

6. Garantiitingimuste/valmistusvigade alla ei kuulu: 

 • mehhaaniliselt vigastatud aku; mehhaaniliselt töödeldud aku; kinnise korpusega aku avamise tõttu riknenud aku; halvasti kinnitamise, valesse kohta paigaldamise, põrutamise ning liigse vibratsiooni tagajärjel riknenud aku;
 • klemmide ülepingutamise/alapingutamise/klemmide ebapiisava kontakti tagajärjel riknenud aku;
 • jäätunud aku;
 • välise sädeme tõttu lõhkenud/plahvatanud aku;
 • sadet sisaldava elektrolüüdiga aku;
 • mitte sihipäraselt ja kasutusjuhendile mittevastavalt hoitud ja kasutatud aku;
 • hooletuse tõttu riknenud aku;
 • valesti paigaldatud ja valesti hooldatud aku;
 • juhuslikus õnnetuses kannatada saanud aku;
 • alalaadimisest või ülelaadimisest riknenud aku (sademerikas tume elektrolüüt);
 • tühja ning alalaetusest sulfateerunud plaatidega aku;
 • defektse või sõidukile mittevastava elektriseadmestarteri/generaatori/pingeregulaatori tõttu riknenud aku;
 • liiga suure voolutarbe tõttu sõiduki seisuajal/ooterežiimis riknenud aku;
 • sõiduki elektrisüsteemi rikke tagajärjel riknenud aku;
 • mustuse ja lühise tõttu riknenud aku;
 • ilmastikutingimuste, keskkonnatingimuste või töökeskkonna liiga kõrge temperatuuri tõttu riknenud aku;
 • vigaste ühenduste tõttu riknenud aku;
 • klemmide valepidi paigaldamise tõttu riknenud aku;
 • sõidukitootja poolt mittepaigaldatud täiendavate ja ebastandardsete ning sõidukile mitte ettenähtud elektriliste lisaseadmete ja muusikaseadmete tõttu riknenud aku;
 • elektrolüüdi, akuhappe või lisandite lisamise tõttu riknenud aku;
 • kahe aku kasutamisel sõidukil ühelt akult 12 V lisavoolu tarbimise tõttu riknenud aku;
 • abikäivitamise tõttu riknenud aku;
 • aku mittekasutamisel isetühjenemise tõttu riknenud aku;
 • valesti kasutatud alalisvoolu akulaadija tõttu riknenud aku;
 • akutüübile mittevastava akulaadija kasutamise tõttu riknenud aku;
 • liiga madala elektrolüüdi taseme tõttu riknenud aku;
 • ületäitmise tõttu riknenud aku;
 • kahe akuga sõidukil ühe aku väljavahetamisel riknenud aku;
 • ülekoormuse tõttu riknenud aku;
 • püsitoiteakuna kasutatud käivitusaku (välja arvatud spetsiaalsed püstoliteakud). 

7. Garantii ei ole aluseks aku tasuta laadimiseks ja asendusaku andmiseks ekspertiisi ajaks. Alalaetud aku ekspertiis võib kesta mitmeid päevi. 

8. Küsimuste tekkimisel aku kasutamise või hooldamise kohta tuleb esimesel võimalusel pöörduda aku müünud ettevõtte või maaletooja poole.

MÜÜGIGARANTII KEHTIB JÄRGNEVALT: 

 • Akude garantii kehtib sõiduautodel 24 kuud alates tarbijale üleandmise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui 90 päeva pärast Akumeistri poolt väljastatud müügiarvet. 
 • Kaubaautodel, kommertsautodel, põllumajandus- ja ehitusveokitel 12 kuud alates tarbijale üleandmise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui 90 päeva pärast Akumeistri poolt väljastatud müügiarvet. 
 • Kui akut kasutatakse eriotstarbelistes sõidukites, nagu taksod, autoabi, politsei-, tuletõrje- ja kiirabiautod, on garantiiaeg 12 kuud alates tarbijale üleandmise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui 90 päeva pärast Akumeistri poolt väljastatud müügiarvet. 
 • Juhul, kui sõiduk, millele starteraku on paigaldatud, ei ole tootjatehase poolt spetsiaalselt kohandatud taksoks või eriotstarbeliseks sõidukiks, kuid seda on kasutatud takso või eriotstarbelise sõidukina, kehtib akule garantiiaeg 12 kuud, kuid mitte hiljem kui 90 päeva pärast Akumeistri poolt väljastatud müügiarvet.