1. Ettevalmistus

Aku on täidetud happega, täislaetud ja kasutusvalmis. Happe tihedus on 1.28±0.01 kg/l, pinge klemmide vahel -12.5 V (6 V akudel 6.2 – 6.4 V) temperatuuril +25°C.

2. Hoidmine ja transportimine

Hoida jahedas ja kuivas kohas. Aku tuleb kindlasti panna laadima, kui happe tihedus on väiksem kui 1.21 kg/l või kui pinge 12,4 V, 6 V akudel on – 6.2 V. Hoidke akud horisontaalasendis ja transportimisel asetage nii, et nad ei kukuks ümber. Eemaldage pluss-pooluse kaitsekaas siis, kui aku on paigaldatud ja kinnitatud sõidukis ning ainult enne aku ühendamist sõiduki elektrisüsteemiga. Asetage uue aku pealt võetud kaitsekaas vana aku pluss- poolusele. Sellisel viisil kaitsete akut juhusliku lühiühenduse eest.

3. Aku sõidukile paigaldamine

Kui sõiduki või täiendava elektriseadme (audio aparatuuri, signalisatsiooni,kommunikatsioonivahendite) tootja ei esita erinõudeid või tingimusi, siis:

 • Lülitage välja mootor ja kõik seadmed, mis tarbivad elektrit;
 •  Kasutades metallriistu vältige lühiühendust;
 • Kõigepealt ühendage lahti miinusklemm, seejärel plussklemm;
 •  Keerake lahti ja eemaldage aku hoidik;
 • Eemaldage vana aku ja paigaldage selle kohale uus aku;
 • Keerake aku hoidik kinni ja pingutage nii, et aku ei logiseks ja püsiks kindlalt oma kohal;
 • Puhastage aku poolustelt ja juhtmete klemmidelt tinaoksiid ja mustus ning määrige selleks ettenähtud määrdega (kui ei tea, millist määret kasutada, pöörduge müüja poole);
 • Kõigepealt ühendage plussklemm seejärel miinusklemm. Kontrollige, kas klemmid on piisavalt pingutatud;
 •  Kui vana aku küljes on lisaosi (pooluse kaas, gaasimahuti, nurkvõll, toru, hoidikud, korgid jm), eemaldage need osad vana aku küljest ning vajadusel kinnitage uue aku külge;
 • Jätke vähemalt üks gaasiava lahtiseks (see kehtib ka vana aku kohta).

4. Laadimine

 • Ühendage aku lahti ning eemaldage sõidukist;
 • Ärge laadige akut eluruumides ja võimalike lahtise tule või sädemete allikate läheduses;
 • Ruume tuleb hästi tuulutada; temperatuur ei tohi langeda alla +10°C;
 • Kasutage ainult selleks ettenähtud püsivoolu laadijat. Lugege hoolikalt läbi laadija tootja soovitused ja pidage neist kinni;
 • Ühendage aku pluss-poolus laadija plussklemmiga ja miinus-poolus laadija miinusklemmiga;
 • Laadija tuleb sisse lülitada ainult pärast aku ühendamist ja lülitada välja pärast laadimise lõpetamist ja enne aku lahti ühendamist;
 • Soovitav laadimisvool (amprites, A): 1/10 aku mahtavusest (Ah);
 • Kui happe temperatuur tõuseb üle 55°C või pinge rohkem kui 16.3 V ja 6 V akudel – 8.1 V, vähendage laadimisvoolu;
 • Tühjenenud akut tuleb laadida vähemalt 20 tundi. Mõnikord võib laadimine võtta aega kuni kaks ööpäeva;
 • Täiesti laetud aku happe tihedus on 1.28+ 0.01 kg/l ja pinge klemmide vahel on 12,6 V temperatuuril +25°C, vahetult pärast laadija lahti ühendamist – 14-14,2 V, 6 V akudel – 6.3 V;
 • Aku on täis laetud, kui happe tihedus ja laadimispinge kahe tunni jooksul enam ei tõuse;
 • Kontrollige elektrolüüdi taset ning vajadusel lisage destilleeritud vett. Ärge kunagi valage hapet või elektrolüüti. Elektrolüüt on valatud tehases ning aku ekspluatatsiooni jooksul pole vaja seda “tugevdada” või vahetada.

5. Hooldus

 • Aku peab olema puhas ja kuiv;
 • Kontrollige regulaarselt elektrolüüdi taset aku sektsioonides ning vajadusel lisage destilleeritud vett (elektrolüüdi taset tuleb kontrollida kui aku on täis laetud). Elektrolüüdi tase peab olema tinaelementide plokist 10 mm võrra kõrgemal. Kui vett on vaja lisada sageli ja suurtes kogustes, siis kontrollige generaatori pingereleed;
 • Sõiduki akulaadimisseade peab töötama hästi. Kui mootor töötab, peab pinge ühendatud aku poolustel olema vahemikus 13.9 V kuni 14.4 V, 6V akudel –alates 6.9 V kuni 7.3 V, 24 V süsteemidel – alates 27.6 V kuni 29.2 V sõltumata sellest, kas on ühendatud täiendavad elektritarbijad (kaug- ja lähituled, klaasisoojendus, ventilaator, konditsioneer, audio aparatuur jne) või ei ole. Kui akut ekspluateeritakse rasketes tingimustes (sõidetakse linnas, kasutatakse tulesid või palju elektrit tarbivat seadet, suures kuumuses või külmas) tuleb iga kuu kontrollida aku seisundit ning vajadusel täiendavalt laadida. 24 V süsteemide puhul tuleb ühtlaste tingimuste tagamiseks vähemalt kord kuus vahetada akud omavahel.
 • Ärge jätke tühja akut laadimata, vaid pange aku koheselt laadima. Kui aku tühjeneb täielikult, algab aku füüsiliste-keemiliste omaduste tõttu tinaplaatides oleva aine lagunemine. See protsess on pöördumatu, seetõttu tühjenenud aku kaotab kiiresti mahutavust ja võimsust;
 • Ärge kasutage mingeid täiendavaid kemikaale ja niinimetatud “parandajaid”;
 • Kui elektrolüüdi tihedus on alla 1.21 kg/l või pinge on väiksem kui 12.3 V ja 6 V akudel väiksem kui 6.15 V, tuleb aku panna ilmtingimata laadima;
 • Ärge jätke laadimata akut külma kätte. Aku, mille pinge on 12V, 6 V akudel – 6 V, elektrolüüdi tihedus 1.140 kg/l, külmub -15 °C temperatuuril, päris tühi aku võib külmuda -10 °C temperatuuril;
 • Tekkinud jääkristallid lõhuvad tinaplaatide aktiivmassi. Kui sõidukit ei kasutata, ei tohiks signalisatsiooni jätta sisselülitatuks kauemaks, kui 15 päeva;
 • Ärge jätke sõidukit mittevajalike sisselülitatud elektrit tarbivate seadmetega. Lähituled tühjendavad täislaetud 55Ah mahutavusega aku 4-6 tunni jooksul;
 • Kõikidel juhtudel, kui aku tühjeneb sellisel määral, et sõidukit pole võimalik käivitada, laadige ilmtingimata akut statsionaarse laadijaga (sõiduki generaator pole aku täislaadimiseks võimeline).

6. Abikäivitamine teise sõiduki aku abil

 • Kasutage ainult selleks ettenähtud spetsiaalseid juhtmeid;
 • Mõlema sõiduki elektrisüsteemi pinge peab olema sama;
 • Mõlema sõiduki mootorid peavad olema välja lülitatud;
 • Ühe juhtmega ühendage mõlema aku pluss-poolused. Teise juhtme üks ots ühendage abistava sõiduki aku miinus-poolusega ja teine ots ühendage käivitamist vajava sõiduki kerega nii et puutuks kokku palja metalliga ning ühendamis koht oleks akust eemal. Juhinduge sõiduki käivitamise juhendist. Püüdke käivitada sõidukit mitte kauem kui 15 sekundit;
 • Ühendage juhtmed lahti vastupidises järjekorras.

7. Kui akut ei kasutata

 • Ilmtingimata laadige aku täis ning hoidke jahedas ja kuivas kohas (kui õhutemperatuur on 0 °C ringis, siis iseeneslikku tühjenemist praktiliselt ei toimu). Kui jätate aku sõidukisse, mida ei kasutata, siis ühendage miinusklemm lahti;
 • Kontrollige aku seisundit iga 3 kuu tagant ning vajadusel laadige täiendavalt (vt. p 4). Aku, mida ei kasutata, võib iseenesliku tühjenemise tõttu kaotada ööpäeva jooksul kuni 1% oma mahutavusest ja seda ei peeta tootmisdefektiks.